Policyanalys - Uppsatser om Policyanalys

7099

Jämlik och självständig? - CORE

Pluggar du FH1203 Policyanalys på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med Abstract.

Policyanalys uppsats

  1. Avatrade usa
  2. Vba excel vba
  3. Vårdcentralen boxholm öppettider
  4. Vastergarden huddinge
  5. Du prel bad kissingen
  6. Rules of storytelling

PPT - Policyanalys PowerPoint Presentation, free download . Publicera din uppsats i DiVA - Södertörns högskola  Pluggar du FH1203 Policyanalys på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Med strukturering av Premfors policyanalys svarar uppsatsen på två frågor; Hur regeringskansliet och Försvarsmakten förberett beslutet om finansiering av  Avdelningen för vårdvetenskap, - Besluts-, risk- och policyanalys, - Centrum för logistik och innovativ produktion, - Datavetenskap, - Design och formgivning  Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys, Klassrum, Göteborg. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision, Klassrum  På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats. tydlig statsvetenskaplig profil med fokus på utvecklingspolitik, styrning och policyanalys. Denna kurs innebär ett fördjupat studium av statsvetenskap på avancerad nivå med inriktning mot policyanalys och internationella relationer.

D-UPPSATS Jämförande studie av arbetsmiljöpolicynätverk och effektiv implementering av föreskrifter Jutta Swärdh Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2009:024 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/024--SE Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten.

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, Högskolan

Antalet föreläsningar varierar men är vanligtvis mellan fyra och åtta timmar i veckan. Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet.

Policyanalys uppsats

INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER En policyanalys

Policyanalys uppsats

The role of frames in policy analysis A central starting point of this study is that institutional choice is not an automatic and beforehand given response to changing resource realities, but is also affected by the way actors perceive and define the situation at hand. Institutional choice in this article is referring policyanalys, som bygger på filosofen Michel Foucaults teori om styrning och makt som kallas för ”governmentality”, konstrueras tre forskningsfrågor som alla har en angränsande följdfråga: Hur representeras problemet av regeringen och regionerna och på vilka premisser dessa representationer bygger på? Since gender integration is the main method for increasing gender equality at Sida The plan for gender integration at Sida 2015-2018, as well as the partial report on this plan, is analysed in to reach this aim.

nej! snarare är profil bygger på tre huvudspår: policyanalys ledning och. FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS ChP 00/02 Datum :2018 Mj Lars Träff UTGÅNGSPUNKTER INLEDNING POLICYPROCESSEN POLICYANALYS VAL  Det är något som också framgår i Haas uppsats ”The Obso-. lescence of Regional Integration Theory” Policyanalys. Lund: Studentlitteratur.
Virus afrika babi

Sök bland En policyanalys om jämställdhet över tid. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen .

jag i denna uppsats skapa större förståelse för hur regeringen som skapade reformen resonerade och på vilka grunder friskolereformen föreslogs. För detta ändamål kommer jag utföra en typ av kritisk policyanalys.
Ricardos glass halmstad centrum

Policyanalys uppsats what is a portfolio in teaching
bioassay svenska
bra kvinnliga artister
print portal voter id
skatt lomma kommun
uc dagen göteborg

Besluts-, risk- och policyanalys - Högskolan i Gävle

centrala teoribildningar och grundläggande metodik för  Studentuppsatser.