Utvärdering av ämnet ekonomisk historia vid svenska universitet

8287

Stockholms universitet Doktorand i ekonomisk historia

2008 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)  Källorna antyder att RH rekryterades till ekonom-historiska institutionen vid Stockholms universitet, oklart hur, 1969 eller början av 1970 av  för bästa avhandling av Svenska Ekonomisk-Historiska Föreningen. Han har sedan dess varit gästforskare vid IIES, Stockholms universitet samt Oxford Martin  Avhandlingar om EKONOMISK HISTORIA. Sök bland 99304 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Se också  Undervisning inom högskola och universitet: 2006: Undervisat i sommarkursen "Ekonomiska tänkandets historia", ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms  Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet för forskning och utbildning i ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen tillhör  Stockholms universitet, Ekonomisk historia, associerad-forskare disruptiva innovationer, ekonomi och kultur, fastighetspriser, urban ekonomi och ekonomisk  PDF | On Jan 1, 2015, Yvonne Svanström and others published Om den ekonomisk-historiska Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Ekonomisk historia su

  1. Interaction checker
  2. Gunilla jarlbro hälsokommunikation
  3. Introduction to programming
  4. Gabrielsson strong experiences with music

Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk (7,5 hp). Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen anordnas gemensamt av ekonomisk historia, historia och idéhistoria. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1. Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222.

Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet för forskning och utbildning i ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen tillhör universitetets samhällsvetenskapliga fakultet, till skillnad från övriga historieämnen vid Stockholms universitet vilka tillhör humanistisk fakultet. Ekonomisk historia I - Den svenska modellen i en globaliserad ekonomi.

Forskarnätverk - SNS

PDF) Can fiscal austerity be expansionary in present-day I företagshistoriens marginaler   Spetsforskning i ekonomisk historia. Läs mer om forskningen vid Ekonomisk- historiska institutionen. Ekonomisk Historia Su Schema bild; INSPARK | sthlmup.se Data bild Ekonomisk Historia Su Schema Fek 2 Su bild; SAP Tcods by kamlesh patel - issuu  Sverige : en social och ekonomisk historia | 1:a upplagan.

Ekonomisk historia su

Utvärdering av ämnet ekonomisk historia vid svenska universitet

Ekonomisk historia su

Vårt samhälle är i ständig förändring, men först jordbrukets och senare industrisystemets genombrott har inneburit några av de största samhällsförändringarna under mänsklighetens historia. Hur människan genom denna historia har skaffat sin försörjning och hur fördelningen av resurser har förändrats är två frågor som är centrala inom ämnet ekonomisk historia. Denna introduktionskurs i ekonomisk historia ger en kronologisk översikt av den ekonomiska utvecklingen i främst Västeuropa och Nordamerika samt Sverige. Särskild vikt läggs vid utvecklingen från och med den industriella revolutionen. Första kursen, Ekonomi och samhälle, ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens och svensk ekonomisk utveckling från äldre tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation samt hushållens levnadsvillkor och försörjning.

Andra Ekonomisk historia Nyckelord Nicholas Martin Ford knuten till universitetet, Doktorand , Ekonomie master, Kandidatexamen i ekonomi och statskunskap Också känd under namnet: Nick Ford Inom ämnet ekonomisk historia tittar vi på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka.

Telefon: Växel 08-16 20 00 Fax: 08-16 81 08 Epost: Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@ekohist.su.se). Anmälningskod: SU-30896. Utbildningsnivå. Grundnivå. Undervisningsspråk. Svenska. Särskild behörighet.
Tillväxtverket ansökan 2021

Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker.

Långsiktiga perspektiv på samhällsutveckling - Brought to you by universitetsämnet Ekonomisk historia Hos Campusbokhandeln hittar du ett stort utbud av nya och begagnade böcker inom Ekonomisk historia. Handla online eller i någon av våra 10 butiker. (Sylls bok kan eventuellt bytas ut mot någon annan bok om det ekonomiska tänkandets historia, tex Ekelund och Hébert, 1997, A history of economic theory and method, Heilbroner, 2000, The worldly philosophers: the lives, times, and ideas of the great economic thinkers, eller Backhouse, 2002, The Penguin History of Economics.
Systemet öppettider haparanda

Ekonomisk historia su msc careers usa
accounting equity
trainee trafikverket
lamp 24
hjälm skoterpulka
tips yoga retreat

Rodney Edvinsson - Historia.se

Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. Postadress Historiska institutionen Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm. Telefon: 08-16 20 00 (vx) Fax: 08-16 75 48 E-post Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se Ekonomisk historia A, 30 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 30 augusti 2021 Moment 1: Teori och metod i ekonomisk historia (15 hp) Momentet behandlar några centrala ekonomisk historiska forskningstraditioner samt dessas teoretiska och metodiska grunder och utveckling.