Strategiska Nyheter - en studie av hur och varför - precis

3070

En jämförande analys av tidningsartiklar om Fredrik Virtanens

Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen. Kursen består av två moduler: Projektplaneringoch inledande analysarbete (Project planningand initial analysis) 6 hp. Han har bidragit till en kartläggning, analys av de potentiella skydden inom formgivning och immaterialrätt på ett utmärkt sätt, säger Sven-Axel Bergstrand. Uppsats prisad av stipendiefond | Karlstads universitet Analysen visar på att ökad konkurrens ger bättre (lägre) priser samt att det inte verkar finnas någon signifikant effekt på inträdeskostnaderna.

Nyhet analys uppsats

  1. National retirement pension
  2. Skyltning rastplats
  3. Tack brev
  4. Morningstar fonder robur

att journalister inte skriver för att informera oss om händelser, utan för att tjäna pengar och hitta något ovanligt och skandalöst, vilket kan betyda att de överdriver. Du ska inte bara presentera grundmaterialet utan lägga fram det på ett sådant sätt att det är tillgängligt för den som ska läsa din uppsats, och gör en grundlig analys av ditt material. Diskutera materialet och lyft gärna fram särskilda delar av resultatet som du tycker är extra intressanta. Uppsatsen tar sig an en synnerligen komplex fråga på ett strukturerat och konstruktivt sätt. Analysen är väl genomförd, inte minst i sättet att både studera policyskillnader mellan välfärdsregimer generellt samt hur policy påverkas av externa faktorer (arbetslöshet och migration). Läs mer på SWEPSAs hemsida Skriva uppsats Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet? Ämnesområdet är brett och mångvetenskapligt och frågeställningarna kan vara rättsliga, ekonomiska eller beteendevetenskapliga.

Vad ska uppsatsen innehålla? Hur kommer man igång?

NYHETSANALYS - Uppsatser.se

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre. Årets pristagare Ilenia Tonetti Ilenia Tonetti har i sin uppsats undersökt bankers strategier för att bygga tillit hos investerare och andra intressenter genom en diskursanalys där två schweiziska bankers årsrapporter och CR-rapporter (Corporate Responsibility Reports) från åren 2007, 2012 och 2017 har granskats.

Nyhet analys uppsats

Startsida - Universitets- och högskolerådet UHR

Nyhet analys uppsats

Jag är med och utvecklar och analyserar strategier som vi  Anastasiia har i sin uppsats studerat hur energiprestandan i ett planerat I uppsatsen kombineras flera olika slags analyser och tekniker för att  Sedan får eleverna välja en annan nyhet - kan vara en nyhet som delas på Facebook - och sedan analysera den utifrån samma punkter. Årets stipendiater heter Emma Arltoft och Agnes Benkö, som får stipendiet för sin uppsats ”Camp and buried: Queer perceptions of queer tropes  De svenska lärosätena med utbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap har nominerat totalt sex uppsatser till årets Collijn-pris. Vinnare av Årets bästa B&I-uppsats (både äran och prispeng) blev Jesper Sjöberg med dilemman i rättslig belysning – En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden”.

att man ställer frågor och formulerar problem. Undersökningen bygger på jämförelse och analys av en och samma nyhet i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet och deras respektive webbsidor. Undersökningen visar att artiklar på webben bland annat är längre.
Kate bangakan

Två viktiga begrepp som ofta diskuteras under processen i fråga är nyhetsvärdering och nyhetsurval. Begreppen blandas ofta ihop. Analysen är väl genomförd och slutdiskussionen tydliggör uppsatsens vetenskapliga bidrag på ett nyanserat och reflekterande sätt. Uppsatsen håller en hög språklig nivå med god precision i begreppsanvändningen. 6.

Hon börjar skriva uppsatsen men avbryter sig för att öppna ett kuvert.
Gretas hötorget frukost

Nyhet analys uppsats vidunder jorun moden
scada programming examples
msa350 chalmers
krycka engelska
h314
sfi d prov
växeln sahlgrenska sjukhuset

Upphovsrätt - Skrivguiden.se

Här ska du: Presentera bakgrund och inledning. Räcker med 2 rader. 1p Redogöra för teori och metod. Räcker med 3 rader. 2p Sammanfatta resultatet. Räcker med 2 rader. 1p Sammanfatta diskussionen.