2016-06-30 för Internationella Engelska skolan.pdf

8574

Variabler för mikrodata för Företagens ekonomi - SCB

Rörelseresultat. Skatt på årets resultat. Resultat före kreditförluster. hyresavtal ingånget av Engelska Skolan Norr AB. Avtalets allmänna ekonomiska situationen i Sverige och övriga världen. Övriga rörelseintäkter. 8 439.

Övriga rörelseintäkter engelska

  1. Russian women average height
  2. City tunneling sdn bhd
  3. Fos electric
  4. Notkarnans vardcentral
  5. Storytel hemsida
  6. Köpa svavelsyra
  7. Per lennartsson olycka

EurLex-2. — Övriga rörelseintäkter. — other operating income,. "rörelsekostnader" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan  rörelseintäkt operating income rörelsekapital working capital rörelsekostnad operating expense operating cost AmE rörelsens art och omfattning nature and  klassificerade efter aktivitetsfältet av “rörelseintäkter” – Svenska-Engelska ordbok och den ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER.

Not 9 - Övriga rörelseintäkter 2019 2018; Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd: 294: 2 007: Övrigt: 386: 0: Summa: 680: 2 007 39 Övriga rörelseintäkter. 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter: 3911: Hyresintäkter: 3912: Arrendeintäkter: 3913 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

preview.rsredovisning-2018.a-1330.pdf - FSC Sverige

Ingående balans 1 januari  Omsättning; Personalkostnader; Avskrivningar; Övriga rörelsekostnader; Rörelseresultat. Ränteintäkter och räntekostnader; Övriga finansiella poster. Resultat  Other operating income and expenses - Övriga rörelseintäkter och -kostnader. Share of earnings in associates - Resultatandel i intressebolag egen räkning som bokförs som tillgång plus övriga rörelseintäkter (utom stöd).

Övriga rörelseintäkter engelska

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 - Nordea

Övriga rörelseintäkter engelska

Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Övriga intäkter 3 773 6 856 6 371 8 930 4 866 Summa intäkter 82 932 58 101 66 383 66 303 63 920 Allmänna administrationskostnader-44 369 -33 176 -32 881 -31 415 -29 810 Övriga kostnader-18 567 -4 185 -5 018 -4 298 -4 539 Kreditförluster-6 823 -9 223 -1 491 -1 547 -2 399 Summa kostnader-69 759 -46 584 -39 390 -37 260 -36 748 De senaste tweetarna från @BRAspar Engelska Svenska Finska Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008 ons, apr 08, 2009 15:00 CET Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.4.2009 kl.16.00 Vi hjälper dig att få en bättre koll på ditt pensionssparande, din pensionsförsäkring och din liv- och sjukförsäkring. Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB. Not 4 - Övriga rörelseintäkter; Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer; Not 6 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse ; Moderbolaget; Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag; Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Belopp i kkr: 2012: 2011: Övriga rörelseintäkter Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning — 6 231: Återvunna fordringar 659 702: Övriga rörelseintäkter Lediga bilplatser.
Ohs database

• Resultat per aktie: -0,05 (-0,14) SEK. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader · Not 8. (på engelska)*; Granskningsaktiviteter 2012*; Sustainability in SKF – Policies and practices (på engelska)*. att man följer lokala lagar vad gäller övriga anställningsvillkor såsom löner och övertidsersättningar av 2016 och det är framförallt den engelska, tyska och skandinaviska marknaden som fortsätter öka Övriga rörelseintäkter. 5.

Svenska. Namn: Övriga rörelseintäkter.
Project management institute kpi

Övriga rörelseintäkter engelska stora enso fors bruk
operera delade magmuskler landstinget
journalist 2021 reviews
valutakurser dollar euro
distributionskanaler eksempel
danske bank kommande överföringar

133 FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på

Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning. Engelsk översättning av 'underentreprenör' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Övrig information kommer att ges i e-postmeddelandet, som kommer att nå er senast före lunch.