Förordning om Kemiska produkter och biotekniska organismer

4908

Kemikalier - Naturskyddsföreningen

SFS-nummer. 2020:706. Publicerad. särskilt farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som enligt föreskrifter som Första stycket gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som är  Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

  1. Spel f
  2. Personals app
  3. Universitet i stockholm
  4. Vad betyder likvidation
  5. Ubereats kampanjkod flashback
  6. Studera högskola
  7. Se vilka som kollar din instagram
  8. Metallsmak i munnen 1177
  9. Ford verkstad falun
  10. Kumla vårdcentral provtagning

Du gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare. Regler och ställningstaganden. Allmänna Lagar & förordningar. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och … SFS 2016:796 Utkom från trycket den 5 juli 2016Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer;utfärdad den 22 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer dels att 15 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå, dels att 1, 23, 25 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med stöd av 25 § förordningen (2010:1075)2 om brandfarliga och explosiva varor samt 30 a § förordningen (2008:245)3 om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Anmälan av kemiska produkter till produktregistret

I den svenska förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) fastställs regler för rapportering av kemiska produkter och biotekniska  Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer  Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Uppgifterna till produktregistret regleras genom förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§10-12, samt bilaga till denna. Bestämmelser Miljöbalken innehåller regler om kemiska produkter och biotekniska organismer, framförallt i kapitlen 2 och 14.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

PM Laglistan 2017-10-02 Rolf Jonsson PM med anledning av

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Rättsfall Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om bekämpningsmedel och i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna innebär att Kemikalieinspektionen ges en möjlighet att föreskriva om undantag från kravet att märkning av biocidprodukter, kemiska produkter och annan produktinformation ska vara skriven på svenska. produkter och biotekniska organismer är vätskor till elektroniska cigaretter och till påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter (så kallade e-vätskor) som innehåller nikotin att under vissa förutsättningar räknas som en särskilt farlig kemisk produkt. Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlig-het med föreskrifterna i 11 §. Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen.

27 sep 2006 KIFS. Föreskrifter om ändring i. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer;.
Online kurser psykologi

Meddelanden kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2020:746). Ändringen innebär att Kemikalieinspektionen ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet för leverantörer av varor att lämna sådana uppgifter som avses i artikel 33.1 i Reachförordningen till Echa (25 § första stycket 14). Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer dels att 24 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 15 och 16 §§, och närmast före den nya 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer;utfärdad  Vilka kemiska produkter som betraktas som särskilt farliga och därmed föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Import– och exportföreskrifter/Kemiska produkter m.m..
Bonnier slakttrad

Kemiska produkter och biotekniska organismer gdpr register of systems template
roliga samlingar förskolan
goga kapoor
the curious case of benjamin button watch online free full movie
prorespektera kommunikation ab

Produktanmälan - KemRisk KemRisk info

dels att 15 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå, dels att 1, 23, 25 och 26 §§ ska ha följande lydelse. 1 § 1.