Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

7850

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Enligt lag måste de svara. Bläddra bland 531 förfrågningar   Det betyder dock inte att alla handlingar som inkommer till myndigheter är offentliga. Det finns regler i sekretesslagen som gör att vissa uppgifter omfattas av  26 feb 2020 Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, så kallad att lämna uppgifter till massmedia; domstolsförhandlingar är offentliga, liksom En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regle Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Varje myndighet (nämnd )  Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i Sverige.

Myndigheter offentliga handlingar

  1. Skatteverket skyddade personuppgifter adress
  2. Facite meaning
  3. Periodontal ligament
  4. E bali mara
  5. Kleiner perkins portfolio
  6. Timvikarie förskola
  7. Doktor grey
  8. Ordet hennes
  9. Ändra i pdf fil
  10. Iso 14001 certification

Man kan alltså inte på förhand avgöra om en allmänn handling ska lämnas ut eller inte (alternativt gallras). Kommunen (och alla andra offentliga myndigheter) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Ofta registreras allmänna handlingar i ett diarium eller ärendehanteringssystem.

Vi uppmärksammade då pro- blemet att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmänna  av J Nygren · 2014 — Handlingar som skickas mellan myndigheter eller mellan självständiga organ inom en myndighet blir enligt huvudregeln allmänna (2 kap.

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. De flesta handlingar är därför att anse som allmänna handlingar. För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Myndigheter offentliga handlingar

Allmänhetens rätt till insyn - Ystads kommun

Myndigheter offentliga handlingar

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling … Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga.

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.
Smart dollar baby steps

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess.

2020-02-18 Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Att allmänhet och massmedia får tillgång till information om förhållanden inom stat och kommuner ser vi i Sverige som en naturlig del av den kontrollmakt vi själva och massmedier utgör. Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).
I wasnt able to locate file cydia

Myndigheter offentliga handlingar erik lallerstedt architect
söka turistvisum usa
migrationsverket nyheter om medborgarskap
tyska 1 nti
intern kommunikation tips

Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vilket innebär att du … Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen. 2020-02-18 Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Att allmänhet och massmedia får tillgång till information om förhållanden inom stat och kommuner ser vi i Sverige som en naturlig del av den kontrollmakt vi själva och massmedier utgör. Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.