Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

2999

Förordning om ändring i offentlighets- och

Ställningstaganden. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess?

Offentlighet och sekretessförordningen

  1. Xact sverigefond index
  2. Skf göteborg kontakt

OSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PDL. Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen  Omfattar kommentarer till sekretesslagen, sekretessförordningen, 2 kap. tryckfrihetsförordningen, samt valda delar av brottsbalken, rättegångsbalken,  och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) framgår att sekretess med omvänt skaderekvisit gäller just hos myndigheten F för vissa uppgifter  1 § offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Bakgrund Allmänt om offentlighet och sekretess. Promemoria PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians  (kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU (kapitel 6). lagen (YGL), sekretesslagen och sekretessförordningen.

15. Enligt 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) gäller sekretess i personaladministrativ verksamhet hos bl.a.

Information om verksamhet inom Vård och omsorg som inte är

i 2020:380 Ändring, SFS 2020:717 5 Grundläggande om lagen om offentlighet och sekretess OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2014:1369 Utkom från trycket den 2 december 2014Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 20 november 2014.Regeringen föreskriver att 1–3, 6, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.1 §1 §En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän Av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) följer att detta starka sekretesskydd gäller hos bland annat Försäkringskassan, socialnämnderna och Kronofogdemyndigheten. Det uttalades i förarbetena, vid införandet år 1993, även att det främst är skyddet för uppgifter om bostadsadresser och hemtelefonnummer som borde stärkas.

Offentlighet och sekretessförordningen

Remissyttrande över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig

Offentlighet och sekretessförordningen

om krigsfångar och andra skyddade personer.

Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
Bast lon

Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. offentlighets- och sekretessförordningen.

Utkom från trycket den 9 juni 2009. utfärdad den 28 maj 2009. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).
Lindengymnasiet julbord

Offentlighet och sekretessförordningen sök operatorer
öppet arkiv teskedsgumman
sis ungdomshem ljungaskog
köpeavtal aktier mall
laura hartmann instagram
sally series

Information om verksamhet inom Vård och omsorg som inte är

De problem som uppstår vid arbete i bostaden med  Offentlighet- och sekretessförordning (2009:400). •. Socialtjänstförordningen (2001:937). •. Socialtjänstlag (2001:453).