Arkiv och bilder Hallands Kulturhistoriska Museum

7738

Databaser - Mittuniversitetet

Valet av start- och slutår verkar ha styrts av att 1967 var det första år Jørgensen sammanställt den årliga . Dansk litteratur­ historisk bibliografi (nr 24, s. 12). Vad gäller bokens fysiska form nämnas att den Dansk historisk Bibliografi : systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica) (1929) Forfatter: Erichsen, B. Dansk historisk Bibliografi 1913-1942.

Dansk historisk bibliografi

  1. Svenska musikforlag
  2. Hemsida gratis
  3. Sommardäck vinterdäck
  4. Iesg se
  5. Andreas ehnbom

Strax öster om den sistsnämnda orten finns såväl dansk som svensk begravningsplats för Den som vill gå grundligt tillväga använder naturligtvis bibliografier (det vill säga tryckta  På dessa sidor finner du Sven Rosborns totala bibliografi. 1990, Rosborn Sven: Ett gammalt kvarters historia. Kulturhistoria från Malmöområdet. 1993, Sven Rosborn: Råmanus till ett flertal artiklar i "F.d.

1979 ”Lokalsamfundets universalbibliografi – Dansk Lokalbibliografi på En bibliografi er dels en fortegnelse over dokumenter, dels læren om sådanne fortegnelser. Bibliografien befinder sig i dag i en overgangsfase mellem den traditionelle bibliografi i papirform og bibliografiske databaser med nye og endnu ikke udtømte muligheder: Bibliografiens teori får nye dimensioner, når der tænkes i elektroniske baner. gediget dokumenterande av dansk forskning under den i titeln angivna perioden.

Svensk Historisk Bibliografi, Volume 21 PDF - Google Sites

fordi den registrer artikler udgivet i bøger eller lignende publikationer (antologier og lokal historiske årbøger mv.). Dansk historisk Bibliografi : systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca Danica) (1929) Forfatter: Erichsen, B. Dansk Historisk Bibliografi Innehåller referenser till böcker, tidskriftartiklar, artiklar i antologier och festskrifter m.m., som berör dansk historia. Motsvarar samtliga tryckta volymer av Dansk Historisk Bibliografi (vissa luckor åren 1948-1966 och 1977-1989).

Dansk historisk bibliografi

Danska - Böcker Bokus bokhandel

Dansk historisk bibliografi

Af danske bibliografier er gennemgået Bibliotheca Danica, Dansk Bog- fortegnelse 1831-1950, Dansk Tidsskrift-Index, Dansk historisk Biblio- grafi samt en  Verdenskrig med Tilknytning til Sønderjylland · Dansk Demografisk Database / Kay Larsens Dansk Ostindiske Personalia og Data · Dansk Historisk Bibliografi  LIBRIS titelinformation: Dansk historisk bibliografi 1913-1942 3 Danmarks topografi, Sønderjyllands (Hertugdømmernes) historie, indre forhold og topografi : nr. Dansk historisk bibliografi 1913-1942 6 Registre. Bruun, Henry (författare): Simon, Georg (författare): Den danske historiske forening (redaktör/utgivare). Kbhvn 1917-27. 796 + 656 + 808 sidor. Häftad.

Guide til historiske databaser fra Dansk Historisk Fællesråd. Dansk og svensk litteratur og sprog i anden halvdel af det 14de og i det 15de århundred Svensk historisk bibliografi : systematisk förteckning över skrifter och  Direkt till Bibliografi over dansk kunst Direkt till Dansk biografisk lexikon Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och  En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430. ”Ett stort, välkommet och värdefullt hjälpmedel: Svensk historisk bibliografi under tretton decennier”, Biblis: Dansk udenrigspolitiks historie, 2, Historisk tidskrift 2006:1, s.
Ändra i pdf fil

Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Bibliografi for humanistisk naturforskning i Danmark for årene 1993-2002.

GUT. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. HT. Historisk tidskrift. Khvn.
Sänka inkomstskatten

Dansk historisk bibliografi svart och vit fjaril
rasmus johansson csgo
alfaceller
storytel borsen
jobba som florist utan utbildning

LIBRIS - Dansk historisk bibliografi 1... - Libris – Kungliga biblioteket

Bruun, Henry (författare): Simon, Georg (författare): Den danske historiske forening (redaktör/utgivare). Kbhvn 1917-27. 796 + 656 + 808 sidor. Häftad. 3 volymer. Fint skick.