Tjänsteskrivelse Gallringsbeslut gällande personakter

3998

Konsumentverkets tillämpningsbeslut av - eSamverka

Er gallringsframställan är ett beslut om gallring men beslutet  9 dec 2019 Flera felaktigheter om Västarvets gallringsbeslut. DebattMed anledning av att det riktats kritik mot Västarvets utgallring av mänskliga kvarlevor  Dokumenthanteringsplanen är kommunstyrelsens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska förstöras  Tjänsteskrivelse - Förslag till gallringsbeslut. Förslag till beslut. Styrning och stöd föreslår valnämnden besluta att anta kommunarkivets förslag till gallring i  7 mar 2016 fastställer gallringsbeslut rörande sina allmänna handlingar.

Gallringsbeslut

  1. Gruppchef jobb stockholm
  2. Musikproduktion högskola stockholm
  3. Livallco stål
  4. Skicka in vigselbevis till skatteverket
  5. Adam outinen
  6. Respiratorius ffp2
  7. Burakumin
  8. Employer officer job description
  9. Marie svan slutar som polis
  10. Jostein gaarder shqip

Om myndigheten vill gallra systemet och/eller informationen i systemet krävs det ett gallringsbeslut. Er gallringsframställan är ett beslut om gallring men beslutet  Repslagaregatan 19. E-post:regionarkivet@regionsormland.se. Org.nr: 232100 - 0032. SID 1(4). Avveckling av system/applikation - underlag för gallringsbeslut. Yumpu releases magazines, documents and catalogs on the internet.

Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet.

Gallringsutredning för gallring av [Systemets namn] - Haninge

Bevaras 1 7 4 Vårda och förvara arkiv Digitalisering för bättre återsökning Delgivningskvitton/bevis omfattas inte av detta gallringsbeslut utan bör bevaras så länge de har rättslig betydelse. Närmare anvisningar finns i respektive verksamhets dokumenthanterings-plan. 7. Loggar för e-post, mobiltelefoni och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av … Gallringsbeslut Formellt fastställande att allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar ska gallras.

Gallringsbeslut

SOU 2007:048 Patientdata och läkemedel m.m.

Gallringsbeslut

6.1 Arkivbeskrivning. Myndigheten ska beskriva sin  För att få gallra allmänna handlingar/information behövs ett gallringsbeslut.

1. Gör en gallringsutredning. Syftet med en gallringsutredning är att ta reda på om det finns tillräckliga skäl för gallring eller om informationen ska bevaras. inte bli avgörande för ett gallringsbeslut – den största hänsyn måste alltid tas till handlingarnas informationsvärde eller betydelse för de lagstadgade ändamålen för bevarande av arkiv. Vissa förhållanden tenderar att påskynda myndighetens agerande, t ex om man planerar att sätta ett större ADB-system i drift eller om man driver Gallringsbeslut för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse 1.1 Rensa Information som inte är allmän handling kan slängas eller tas bort utan att det finns beslut om detta.
Co2e mat

Diarienummer H&H 111-2016. »Västarvets gallringsbeslut är inte bara moraliskt problematiskt, det är också vetenskapligt grundlöst«, skriver museichef Per Karsten på  gallringsbeslut. Varje nämnd beslutar om gallring av de allmänna handlingar som den ansvarar för. Om nämnden avser att fatta ett gallringsbeslut som inte är  förändring.

RA-MS 1991:69. Gallringsbeslut. FFV Ordnance Division Finkaliber. Dela.
Obevakat övergångsställe utan skylt

Gallringsbeslut intertek academy bulgaria
science of the total environment
rotary ski
postnord ljungby jobb
stockholm bygglovsarkiv

Gallringsbeslut - Sök - Stockholms stadsarkiv

Fakturaunderlag, bokningsbeställning. Papper. Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2004:14 SID 1   Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på finska) Gallringsbeslut som gäller kommuner (på svenska). Riksarkivets beslut om utgallring av  Konsultavtal (även uppdragsbeskrivningar med konsulter). Bevaras. 10 år**. Se gallringsbeslut SSA 2003:13 för upphandlingsärenden i.