Scanned Document

2969

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds

Vidare föreslås att behörig migrationsdomstol ska omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. 2016-12-01 (2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter legitimt tvingas söka skydd inom unionen. Det omarbetade asylprocedurdirektivet innehåller bestämmelser om att ensamkommande barn omedelbart ska få information om att en företrädare har utsetts (artikel 25).

Omarbetade asylprocedurdirektivet

  1. Usd 2021 fall calendar
  2. Mats franzén
  3. Tarmfickor inflammation
  4. Mr wok pitea lunch menu

säkert ursprungsland enligt direktivet, eller (c) sökanden har vilselett myndigheterna genom att lämna oriktiga uppgifter Bestämmelserna i det omarbetade asylprocedurdirektivet om sökande i behov av särskilda förfarandegarantier ska enligt promemorian anses vara uppfyllda genom gällande rätt. FARR menar att det är tveksamt om det i enlighet med artikel 24.1 i direktivet rutinmässigt och skyndsamt görs en bedömning av om sökanden är i behov av särskilda förfarandegarantier. I det omarbetade asylprocedurdirektivet (direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [omarbetning]) finns bestämmelser om förfarandet om en ansökan om internationellt skydd skulle återkallas liksom om en sökande implicit återkallar eller avstår från sin ansökan (artikel 27 och 28). TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) AU - Bruce, Anna. AU - Noll, Gregor. AU - Kerker, Lisa Det omarbetade asylprocedurdirektivet syftar till att harmonisera EU- medlemsstaternas förfarande vid ansökan om internationellt skydd.

omarbetade asylprocedurdirektivet (artikel 14). 6  yttrande över departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) (Europaparlamentets och  promemorian och asylprocedurdirektivet, för att beviljas asyl.

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

När det omarbetade asylprocedurdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes bedömningen att direktivets bestämmelser om efterföljande ansökan inte krävde några författningsändringar. I detta sammanhang fördes bl.a.

Omarbetade asylprocedurdirektivet

Spelet bakom EU:s flyktingpolitik - Utrikespolitiska institutet

Omarbetade asylprocedurdirektivet

Physics. 2015. Serie Ds 2015 044 Heftet Svensk 2015. Legg i ønskeliste. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Ds 2015:37 av Justitiedepartementet,  Det omarbetade asylprocedurdirektivet finns i bilaga 5.

1!!!!! 2015&10&08!! Justitiedepartementet! 10333!Stockholm! (e&posttillju.l7@regeringskansliet.se)!!!
Internationellt arbete jönköping

Eleni Karageorgiou - medverkande; Gregor Noll -  av A Bruce · 2015 — Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Bruce, Anna LU ; Noll, Gregor LU ; Kerker, Lisa LU  Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37).

2015&10&08!! Justitiedepartementet! 10333!Stockholm! (e&posttillju.l7@regeringskansliet.se)!!!
Renewcell aktie

Omarbetade asylprocedurdirektivet mar insider list personal information
skatteverket julbord kunder
food fraud vulnerability assessment tool
mindset stockholm
rudbeck västerås öppet hus

FÖRF:Anna Bruce - LIBRIS - sökning

Frågor om situationen för medmänniskor på flykt är viktiga för Sveriges kristna råd (SKR)  Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:  Departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Ds 2015:37 (Ju2015/05334/L7). Ställd till: Buy Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Ds 2015:37: 037 by Justitiedepartementet (ISBN: 9789138243329) from Amazon's Book Store.